Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Przyroda, kultura, kosmos – na szlaku wież i platform widokowych Euroregionu Silesia / Příroda, kultura, vesmír - po stopách rozhleden a vyhlídkových míst Euroregionu Silesia

Miasto Racibórz – Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu realizuje obecnie projekt „Przyroda, kultura, kosmos – na szlaku wież i platform widokowych Euroregionu Silesia”.
W działaniach projektowych zaangażowanych jest czterech partnerów, w tym trzech ze strony polskiej: Pietrowice Wielkie, Racibórz, Głubczyce oraz jeden ze strony czeskiej: Miasto Budišov nad Budišovkou.

Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu w ramach projektu wybudowało pochylnię dla osób niepełnosprawnych, która ułatwia wejście do Zaczarowanego Ogrodu osobom z ograniczeniami ruchowymi, rodzinom z dziećmi w wózkach, wszystkim, dla których korzystanie z tego miejsca do tej pory było utrudnione.

W gminie Pietrowice Wielkie w ramach przedmiotowego projektu zaplanowano montaż dwóch stacji ładowania rowerów elektrycznych (pierwsza przy wieży widokowej w Pietrowicach Wielkich, druga w centrum Pietrowic Wielkich przy ul. Szkolnej). Ponadto, widoki z ostatniej kondygnacji wieży będziemy mogli podziwiać dzięki dwóm lunetom oraz pulpitom informacyjnym z panoramami okolicy.

W Głubczycach uatrakcyjniono istniejącą wieżę  widokową w Starym Ratuszu Miejskim. Dodatkową atrakcją będzie "Galeria przy windzie", która prezentuje malowidła wykonane przez dr Hab. Monikę Starowicz z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Ponadto wykonano urządzenia edukacyjne dla dzieci np. przyrząd do wybijania monet, halabardnik. Wystawę artystyczną dopełnią prace pochodzącego z Głubczyc prof. Zdzisława Wiatra. W ciekawych turystycznie miejscach Głubczyc (widocznych z tarasu wieży widokowej) ustawiono tablice informacyjne w formie gablot z wiadomościami historycznymi. W parku przy ul. Sobieskiego, zorganizowano miejsce odpoczynku dla turystów. 

W Budišovie nad Budišovką powstała wiata „Halaška sun” z zegarem słonecznym oraz dwoma panelami edukacyjnymi. Pierwszy panel dotyczy życia wybitnego naukowca, fizyka i astronoma pierwszej połowy XIX wieku F. I. K. Halaška, drugi przedstawia temat biegunów niebieskich i precesji osi Ziemi. Dodatkowo ustawiono ławki, kubły na śmieci, stojak na rowery i drogowskazy prowadzące do wieży widokowej Halaška. W ramach promocji, partnerzy zorganizowali wspólnie grę terenową, w której celem jest zebranie czterech część medalu i zdobycie modeli wież 3D.
Projekt „Przyroda, kultura, kosmos – na szlaku wież i platform widokowych Euroregionu Silesia” jest ściśle powiązany z powstałym szlakiem
wież i platform widokowych „Silesianka”, który łączy ze sobą miejsca widokowe po obu stronach granicy polsko – czeskiej.

Projekt „Przyroda, kultura, kosmos – na szlaku wież i platform widokowych Euroregionu Silesia”
o numerze: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0002864 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa RP „Przekraczamy Granice” w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020

 

 Příroda, kultura, vesmír - po stopách věží a vyhlídkových plošin Euroregionu Silesia.

Město Racibórz - Arboretum Moravské brány v Racibórzi v současné době realizuje projekt „Příroda, kultura, vesmír - po stopách věží a vyhlídkových míst Euroregionu Silesia“.

Na projektových aktivitách se podílejí čtyři partneři, z nichž tři jsou z polské strany: Pietrowice Wielkie, Racibórz, Głubczyce a jeden z české strany: město Budišov nad Budišovkou. V rámci projektu vybudovalo Arboretum Moravské brány v Racibórzi rampu pro osoby se zdravotním postižením, která usnadňuje vstup do Kouzelné zahrady osobám se sníženou pohyblivostí, rodinám s dětmi v kočárku a všem, pro které bylo dříve obtížné místo navštěvovat. V obci Pietrowice Wielkie se v rámci tohoto projektu plánuje instalace dvou dobíjecích stanic pro elektrokola (první u rozhledny v Pietrowicích Wielkich, druhá v centru Pietrowic Wielkich na ulici Szkolna). Kromě toho budeme moci obdivovat výhledy z nejvyššího patra věže díky dvěma dalekohledům a informačním tabulím s panoramatickým výhledem do okolí. V Głubczycích byla zatraktivněna stávající vyhlídková věž na Staré radnici. Další atrakcí je „Galerie u výtahu“, která představuje obrazy Dr. hab. Moniky Starowicz z Akademie výtvarných umění v Katovicích. Kromě toho byly vyrobeny vzdělávací pomůcky pro děti, např. zařízení na ražbu mincí, halapartna apod. Výtvarnou expozici doplní díla profesora Zdzisława Wiatra, který pochází z Głubczyc. Na turisticky zajímavých místech v Głubczycích (viditelných z terasy rozhledny) byly zřízeny informační tabule v podobě vitrín s informacemi z historie. V parku na ulici Sobieskiego bylo zřízeno odpočívadlo pro turisty. V Budišově nad Budišovkou byl postaven přístřešek „Halaška sun“ se slunečními hodinami a dvěma naučnými panely. První panel se týká života významného vědce, fyzika a astronoma první poloviny 19. století F. I. K. Halaška, zatímco druhá představuje téma nebeských pólů a precese zemské osy. Dále byly osazeny lavičky, odpadkové koše, stojan na kola a směrovky odkazující k rozhledně Halaška. V rámci propagace uspořádali partneři společně terénní hru, jejímž cílem bylo nasbírat čtyři části medaile a získat 3D modely věží.

Projekt „Příroda, kultura, vesmír - po stopách rozhleden a vyhlídkových míst Euroregionu Silesia“ úzce souvisí se zavedenou stezkou rozhleden a plošin „Silesianka“, která spojuje rozhledny na obou stranách polsko-české hranice.

Projekt „Příroda, kultura, vesmír - po stopách rozhleden a vyhlídkových míst Euroregionu Silesia “, číslo CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0002864, je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu RP „Překračujeme hranice” v rámci programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko 2014−2020.